DKA DANIŞMANLIK

Dil Konuşma, Özel Eğitim, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Alanlarında Değerlendirme ve Danışmanlık Hizmeti Veren Bir Merkezdir..

Dil ve Konuşma

Dil ve Konuşma Problemleri Değerlendirme Danışmanlık Program Oluşturma

Anne-Baba-Kardeş

Çocuk gelişiminde ve Eğitimde Aile Danışmanlığı

Özel Eğitim

Özel Gereksinimli Bireylerde Dil Konuşma Akademik Sosyal ve Özbakım Değerlendirme ve Danışmanlık

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Okul Öncesi Hazırlık Erken Destek Değerlendirme ve Danışmanlık

Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur

Çocuk gelişimi, Okul öncesi, Okul dönemi, Özel Eğitim, Dil Konuşma Alanlarında Profesyonel Değerlendirme ve Danışmanlık Hizmeti. Zor vakalara ortak çözüm önerileri.

İnterdisipliner Çalışma

İnterdisipliner Çalışma

Farklı meslek gruplarının bir bireyi tüm yönleriyle değerlendirmesi, birey merkezli modellerin uygulanması gerekmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

Konuşma Problemleri Arkasından onlarca problemi getirebilecek bir sorundur. Değerlendirilmesi ve Uzman, Çocuk ve Ailenin birlikte hareket etmesi gerekmektedir.

Farklı Eğitim Modelleri

Farklı Eğitim Modelleri

Bireyin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve bireye özel gelişim programlarının hazırlanması gerekmektedir. Her bireyin öğrenme şekli farklıdır. Birey özel kalıcı öğrenme metotları geliştirme

Danışmanlık

Danışmanlık

Özel Eğitim, Çocuk Gelişimi, ve Konuşma Gelişimi Değerlendirme Ve Danışmanlık