Down Sendromlu Bireylerde Artikülasyon (Sesletim) Problemlerinin Araştırılması

DS’lu bireylerde artikülasyon sorunları vakaları sayıca yüksektir. Araştırmacılar, Down sendromlu çocukların yaklaşık %95’inde artikülasyon problemleri olduğunu tespit etmişlerdir (Bray, 2007; Stoel-Gammon, 2001)

DS’lu bireyler ünsüzlerde ünlülere göre daha fazla hata yapılmaktadır. Down sendromlu ergenler kelimelerdeki ünsüz harfleri artiküle ederken, diğer sebeplere bağlı olarak zihinsel engeli bulunan ergenlere göre daha fazla hata yapmışlardır. (Stoel, Gammon, 1980) Devamını Oku “Down Sendromlu Bireylerde Artikülasyon (Sesletim) Problemlerinin Araştırılması”