Kartal Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu bütünleme bozukluğunda ; beynin duyu girdisini almada, beyinde işlemlemesinde ve buna bağlı doğru cevapları oluşturmaması durumlarıyla karşılaşırız. Görsel duyu, işitme duyusu, tatma duyusu, koklama duyusu, dokunma(taktil) duyusu, vücut farkındalığı(proprioceptif) duyusu ve duyuların temelini oluşturan vestibüler duyu bulunmaktadır.

Bütün duyular birbirleriyle etkileşim içindedir.
Her çocuğun farklı duyusal entegrasyon problemleri vardır. Beyindeki alanların etkilenme durumuna göre farklı duyusal problemler ortaya çıkar.
Biz Kartal Duyu Bütünleme Terapi Merkezimizde çocukları bireysel olarak değerlendiriyoruz ve kişisel duyu profilini oluşturuyoruz. Kişinin duyusal ihtiyaçlarına göre teröpatik süreçler oluşturulur.

Duyu bütünleme süreçleri sonucunda; uzay zaman farkındalığı, ince motor becerilerde gelişim, denge ve koordinasyon, hareketi planlama, yemek yeme, konuşma, el göz koordinasyonu, yeni fikir üretme ve uygulama, özgüven, yeni duruma adapte olabilme, duygusal ve fiziksel tepkileri ayarlayabilme, odaklanma ve sürdürme, akademik beceriler, sosyal hayata uyum, öfke kontrolu, uzak ve yakın hafıza, öğrenilmiş bilgiye erişim gibi kazanımlar hedeflenir.

Devamını Oku “Kartal Duyu Bütünleme Terapisi”