Dil ve Konuşma Bozuklukları

Otizm Konuşma Terapisi

Farklı gelişen çocuklar dil konuşma eğitimi
Spastik bireyler dil konuşma terapisi
Gecikmiş konuşma terapisi
Konuşma bozuklukları
İletişim Sorunları
Artikülasyon bozuklukları
İşitme engeline bağlı dil ve konuşma sorunu
Fonolojik bozuklukları
Kekemelik
Afazi
Disartri
Apraksi
Ses bozuklukları
Rezonans bozuklukları
Yutma bozuklukları
Genetik dil ve konuşma bozuklukları
Metobolik nedenlere dayalı dil ve konuşma bozuklukları
Yapısal bozukluklara bağlı dil ve konuşma sorunları